top of page

Group

Public·97 members

Elvedalen Gokart


Landstreffet vil bli avviklet på NLRK sitt kjøreområde i Elvedalen. Området eies og driftes av KNA Oppland som har et gokart-anlegg der, men Avdeling Øst leier den delen hvor kjøreområdet ligger og disponerer i tillegg fellesområder for camping samt forsamlingshus.
Elvedalen Gokart

041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page